Privacybeleid Salas Catering

Dit privacybeleid is opgesteld op 18 mei

Omdat u vertrouwen in ons en onze diensten stelt, informeren we u graag over ons privacybeleid. In dit beleid leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Salas Catering. Salas Catering is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met ons privacy- & cookie beleid.

Salas Catering respecteert de privacy van alle gebruikers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen informatie nooit verkopen of verstrekken aan derden. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Welke gegevens verzamelen wij

Wanneer u ons contact- of offerteformulier op de website invult of op een andere manier met ons communiceert vragen wij om enkele persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de door u opgevraagde dienst uit te kunnen voeren. Wij verzamelen mogelijk de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IP adres

Deze informatie wordt gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wij verzekeren u ervan dat wij deze gegevens veilig bewaren en niet zullen verstrekken aan derden.

Fysieke verzameling van persoonsgegevens

Gegevens met betrekking tot onze boekhouding slaan wij fysiek op in klappers. Het betreft daarbij naam, bedrijfsnaam (indien van toepassing), adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling van foto’s

Bij sommige cateringopdrachten maken wij foto’s van de door ons opgestelde buffetten. Het kan voorkomen dat delen van uw huis zichtbaar zijn op deze foto’s. Deze foto’s kunnen worden gebruikt op onze website en op onze social media kanalen. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van deze foto’s dient u dit bij een van onze medewerkers aan te geven.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u via onze website, telefonisch of per e-mail met Salas Catering communiceert is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar eerdergenoemde persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om de door u opgevraagde dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Contactformulieren

Wanneer u een contactformulier invult op onze website vragen wij om uw voor-en achternaam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactaanvraag te kunnen beantwoorden. Het is mogelijk dat wij deze berichten en aan ons verstrekte contactgegevens bewaren op beveiligde servers.

Offerteformulier

Wanneer u een offerteformulier invult op onze website vragen wij om uw voor-en achternaam, uw bedrijfsnaam (indien van toepassing), uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om uw offerteaanvraag te kunnen beantwoorden. Het is mogelijk dat wij deze berichten en aan ons verstrekte contactgegevens bewaren op beveiligde servers.

Cookies

Wij verzamelen cookies om een beter inzicht te krijgen in onze klanten en onze service daarmee te kunnen verbeteren. De website van Salas Catering maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Advertentiecookies


Met uw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Google analytics cookies

Om te weten te komen hoe bezoekers onze website gebruiken, hoeveel mensen de website bezoeken, welke demografische gegevens deze mensen hebben en meer statistische gegevens, worden er cookies op de website geplaatst door Google Analytics. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.

Advertenties

Uw cookie-gegevens, uw voor- en achternaam en uw e-mailadres kunnen gebruikt worden voor het inzetten van retargeting advertentiecampagnes via Facebook en Instagram.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. De informatie kan intern worden gedeeld met de medewerkers van Salas Catering, om onze service te verbeteren. Onze werknemers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

Verwerkers

Salas Catering heeft met verschillende partijen, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Alle gegevens met betrekking tot boekhouding worden opgeslagen door onze boekhouder MMBA uit Nijmegen en worden opgeslagen op de servers van het boekhoudprogramma SnelStart.

Alle persoonsgegevens die worden opgeslagen vanuit onze websites worden opgeslagen op de servers van Transip.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers van onze website de mogelijkheid tot het inzien, laten veranderen of laten verwijderen van alle persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt laten passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Bewaren persoonsgegevens

Wij verwijderen door ons bewaarde persoonsgegevens niet automatisch na een bepaald termijn. Het bewaartermijn van alle gegevens is minimaal het bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen. Zodra dit termijn is verstreken kunt u schriftelijk contact met ons opnemen om uw gegevens te laten verwijderen. Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen zullen wij uw gegevens uiterlijk binnen 30 dagen na uw aanvraag verwijderen.

Rechten

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 30 dagen in behandeling nemen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Salas Catering
Koningin Wilhelminastraat 125

6661 VW, Elst (GLD)

T: 06 54 27 54 59 of 06 22 38 21 25

E: salascateringelst@gmail.com